Tấm ốp than tre bề mặt phủ da - Cam Hermes

  1. Ngày đăng: 05-08-2023
  2. Lượt xem: 133

Tấm ốp than tre bề mặt phủ giả da - Cam Hermes là sản phẩm tấm ốp chuyên dụng được bọc lớp giống da thời trang. Bề mặt da mềm có vân rãnh chân thực.

Tấm ốp than tre bề mặt phủ giả da - Cam Hermes là sản phẩm tấm ốp chuyên dụng được bọc lớp giống da thời trang. Bề mặt da mềm có vân rãnh chân thực.
Bài viết khác